adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ DC Microgrid จากการไฟฟ้าเขต 1

เปิดอ่าน 125 views

ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ adiCET ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ DC Microgrid จากการไฟฟ้าเขต 1 และพาเยี่ยมชม Chiang Mai World Green City

เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหางานวิจัยความร่วมมือทางด้านงานวิจัยร่วมกันต่อไปในอนาคต

20157121_1647564435256108_1428154965450525874_o 20157795_1647564128589472_7120810043410752278_o 20229437_1647565218589363_7697924056698014529_o 20229912_1647564135256138_1096120809153740663_o 20232081_1647564651922753_8757733858326975574_o 20280291_1647565405256011_5399372700629069220_o