adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบรมการบำรุงรักษาระบบโซล่าร์เซลล์ adiCET ร่วมกับสถาบันวิจัย ประจำปี 2560

เปิดอ่าน 93 views

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบรมการบำรุงรักษาระบบโซล่าร์เซลล์ adiCET ร่วมกับสถาบันวิจัย ประจำปี 2560

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/adicetfan/