SID-CMRU SOCIAL INNOVATION

ขอเชิญผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ และรับฟังการบรรยายพิเศษจาก NIA และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมนี้ยังเป็นการนำเสนอผลงานของผู้รับทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2564

เปิดอ่าน 120 views
ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort