วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จัดพิธีไหว้ครู ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
By in ,

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จัดพิธีไหว้ครู ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จัดพิธีไหว้ครู ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่อาคารกระบอก ภายใน Chiang Mai World Green City เพื่อให้นักศึกษาแสดงมุติจาจิตแก่ครู อาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักศึกษา และร่วมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย