ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

Phone:

(+66)91-069-1889, (+66)80-131-4274

Address:

Chiang Mai Rajabhat University, Thailand

ศูนย์ประสานงาน

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 202 ถนนช้างเผือก ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

adiCET ศูนย์แม่ริม

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก (Chiang Mai Rajabhat University): ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

We will contact you within one business day.