SID-CMRU SOCIAL INNOVATION

ตัวอย่างภาพไฟล์ประชาสัมพันธ์ Roll up ในรูปแบบของ PDF ขนาดย่อสเกล (ขนาดจริง 180×80 ซม) สามารถขอไฟล์ออกบแบบ (.ai)และ PDF เพื่อนำไปจัดพิมพ์ได้

ตัวอย่าง Roll-up