SID-CMRU SOCIAL INNOVATION

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

เปิดอ่าน 281 views

📍📍ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ 2564

📍คลิ๊กดูประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการสนับสนุนทุน>>https://bit.ly/3rJqczK<<

และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนทุกท่าน และท่านที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ รอติดตามประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนได้ในปีต่อๆไป


📍หมายเหตุ: การประกาศผลครั้งนี้เป็นเพียงการประกาศผลครั้งที่ 1 จะมีการพิจารณาโครงการเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วผ่าน จะมีหารประกาศผล ครั้งที่ 2,3,4 ต่อไปจนกว่าครบตามจำนวนงบประมาณ

—————————————————
โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1
Tel : 081-386-7733Line : @SIDCMRU
FB : https://www.facebook.com/SIDCMRU
Website : www.adicet.cmru.ac.th/SID