SID-CMRU SOCIAL INNOVATION

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 ภายใต้ โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ 2564

เปิดอ่าน 115 views

📍📍ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 ภายใต้ โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ 2564

📍คลิ๊กดูประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการสนับสนุนทุน>>https://bit.ly/3ePdewa<<