SID-CMRU SOCIAL INNOVATION

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ลานนาเอ๊กโปร์ ณ ศูนย์แสดงสืนค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

เปิดอ่าน 194 views

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตะไคร้ภูเขา ภายใต้ทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม หน่วย SID-N1 ขอเชิญชวนทุกท่านสำหรับใครที่เดินเที่ยวชมงานลานนาเอ๊กโปร์ ณ ศูนย์แสดงสืนค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่18-27กันยายน2563สามารถเข้าเยี่ยมชมบูธ กลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรตะไคร้ภูเขา พบกับปัฐจันทน์สมุนไพรตะไคร้ภูเขา จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาเปิดตัว ครีมตะไคร้ภูเขา สปานาโน หายปวดหายเมื้อยใช้นวดตัวเพื่อผ่อนคลาย ไร้ยุงกวน เชิญชวนทุกท่านลูกค้าทุกท่านมาชิม มาช๊อป มาชม อุดหนุนสินค้า หลากหลายเรายกผลิตภัณฑ์ของดีจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน 🎉