SID-CMRU SOCIAL INNOVATION

ขอแสดงความยินดีกับผู้รับทุน วิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้บ้านทบศอกชื่อผลงาน: “Eco life: ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก” กับรางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์ ประจำปี 2020

เปิดอ่าน 317 views

ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาSID-N1 หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ขอแสดงความยินดีกับผู้รับทุน วิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้บ้านทบศอก ชื่อผลงาน: “Eco life : ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก” กับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2020 สุดยอดนักประดิษฐ์ ด้านสังคม ในงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทยภายใต้ทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม หน่วย SID-N1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับด้วยครับ