SID-CMRU SOCIAL INNOVATION

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรกฎาคม

24

2020

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 ภายใต้ โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจําพื้นที่ภาคเหนือต […]

กรกฎาคม

6

2020

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้รับทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation

📍📍 ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้รั […]

มิถุนายน

14

2020

การอบรมในหัวข้อ “ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมและแนวทางในการจัดทำข้อเสนอผลงานนวัตกรรม (Full Proposal) เพื่อขอรับทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม”

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ หัวหน้าหน […]