นักศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการนำเสนอแบบโปสเตอร์หัวข้อพลังงานสะอาด ในงานแข่งขันทางวิชาการ

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นักศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET)  ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการนำเสนอแบบโปสเตอร์หัวข้อพลังงานสะอาด ในงานแข่งขันทางวิชาการ The 6th Agricultural Engineering Annual Regional Convention 2020 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2563 โดยมีโปสเตอร์ที่เข้าประกวดถึง 70 โปสเตอร์ จาก 4 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และเนปาล  โดยในการแข่งขันครั้งนี้ ทีมนักศึกษา adiCET ได้นำเสนอโปสเตอร์หัวข้อ “One Check Save Lives With adiDUST” ซึ่งเกี่ยวกับระบบอัจฉริยะในการติดตามฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวศศิธร ใสปา (หัวหน้าทีม) นางสาวนิศานาถ ศิริสัญลักษณ์ และนางสาวธิดารักษ์ ปู่ย่า ซึ่งเป็นทีมนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน   ทีม adiDUST อยู่ในการดูแลให้คำปรึกษาของ อาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์ และ อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์

Blog Attachment

Leave us a Comment

istanbul escort esenyurt escort �irinevler escort beylikdüzü escort avcılar escort escort �i�li escort
atasehir escort sisli escort kepez escort escort bayan muratpasa escort