sakarya escort sakarya escort sakarya escort

ขยายการรับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท-เอก

📍📍ขยายการรับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท-เอก  #หลักสูตรพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน และหลักสูตร Dual Degree เปิดรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2
The Graduate School at Chiang Mai Rajabhat University is now accepting applications for the Academic Year 2024 from 1
📑สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมการสมัคร ได้ที่ลิงค์:
📑สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตร ได้ที่ลิงค์:
——————————————-
☎️สอบถามรายละเอียดได้ที่:
adiCET : 062-310-4908
บัณฑิตวิทยาลัย: 097-263-9181
Website: adiCET
Website: บัณฑิตวิทยาลัย