sakarya escort sakarya escort sakarya escort

คณบดี และรองคณบดี ให้การต้อนรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ผู้บริหาร adiCET โดยคณบดี และรองคณบดี ให้การต้อนรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการเข้าศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษา ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน และพาชมจากสถานที่จริง เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์จัดการเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

Blog Attachment