sakarya escort sakarya escort sakarya escort

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถติดต่อหน่วยงานได้ โดยมีช่องทางดังนี้

Screen Shot 2565-02-01 at 17.09.05

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) ได้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักของตนเองเป็นหลัก ในช่วงวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถติดต่อหน่วยงานได้ โดยมีช่องทางดังนี้