มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทย์ฯ มรภ.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567

  • image
  • image
  • image
adiCET NEWS : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทย์ฯ มรภ.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567
วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2567) adiCET ได้รับเกียรติในการต้อนรับคณะสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย มีเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 70 ท่าน จาก 27 มหาวิทยาลัย ในการเยี่ยมชมพื้นที่ เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ และการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Farm)โดยมี ผศ.ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา คณบดี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย กล่าวต้อนรับ และกล่าวภาพรวมการบริหารงานของวิทยาลัย
และการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่อง “การบูรณาการหลักสูตรการเรียน การสอนร่วมกับ โครงการวิจัยและบริการวิชาการทั้งไนและต่างประเทศ” โดย ผศ .ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ อาจารย์ประจำวิทยาลัย

จากนั้นได้พาคณะเดินเยี่ยมชมโครงการและบ้านพักอัจฉริยะ adiHOME โดยมี ผศ.ดร. สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี รองคณบดี วิทยาลัยฯ บรรยายเกี่ยวกับบ้านพัก และชุมชนยั่งยืนภายในพื้นที่

รวมถึงการศึกษาดูงานด้านสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Farm) บรรยายทางเทคนิค โดย นายณัฐภัทร ลีรพันธุ์ วิศวกรไฟฟ้า และ นายโชคชัย คงอุดมทรัพย์ นักวิชาการศึกษา

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ การวิจัย การบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ณ ห้องประชุมอาคารบ้านนก และอาคาร 700 kW Solar Farm วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Blog Attachment
mersin escort
deneme bonusu
accidentcar.net
deneme bonusu veren siteler
film izle hdfilmcehennemi hd film izle film izle
maltepe escort ata����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½ehir escort kad����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±k����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¶y escort anadolu yakas����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������± escort ata����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½ehir escort pendik escort kurtk����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¶y escort kartal escort kad����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±k����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¶y escort
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
Free Porn
escort bayan maltepe escort kadikoy escort kartal escort
bonus veren siteler