sakarya escort sakarya escort sakarya escort

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

WhatsApp Image 2023-03-29 at 12.17.17

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน บัณฑิตวิทยาลัย อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้แทนคณบดี) ผศ.ดร. ชไมม ศรีสุรักษ์ คณะครุศาสตร์ (ผู้แทนคณบดี) น.ส.ดารารัตน์ ศิริลาภา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ผู้แทนผู้อำนวยการ) และคณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เข้าร่วมพิธี
.
โดยช่วงเวลา 07.09 น. ได้มีพิธี ขึ้นท้าวทั้งสี่่ และในเวลา 09.09 น.ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์จำนวน 5 รูปเจริญพุทธมนต์ เครื่องไทยธรรม และเจริญพระพุทธมนตร์ให้ศีลให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่หน่วยงานและผู้ร่วมพิธี
.
หลังจากนั้นเวลา 11.00 น. รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัย ถวายสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์
.
โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา บุคลากรของทางคณะ ได้ระลึกถึงพระคุณของผู้มีคุณูปการต่อการจัดตั้งคณะ และได้มีโอกาส ทำบุญกุศล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในวาระครบรอบ 13 ปีวันคล้ายวันสถาปนา

 

Blog Attachment