sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับการประเมินระดับวิทยาลัย ได้รับการประเมินในระดับดีมาก ผลคะแนน 4.57

208359415_4493885943957262_4456910184823697035_n

ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับการประเมินระดับวิทยาลัย ได้รับการประเมินในระดับดีมาก ผลคะแนน 4.57 ของปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom จากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประเมินทุกท่าน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า adiCET จะได้รับการประเมินในระดับดีมาก ในปีต่อๆไป และจะพัฒนา วิทยาลัยฯ ให้เป็นวิทยาลัยเพื่อชุมชนสีเขียว และบริการวิชาการต่อไป

 

College Essay Writing
Blog Attachment
sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
izmir escort
anadolu yakası escort