sakarya escort sakarya escort sakarya escort

adiCET ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Hong Kong University of Science and Technology วันนี้ ( 8 มกราคม 2567) วิ

417774036_780885950743713_7207034821432816757_n
CMRU NEWS : adiCET ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Hong Kong University of Science and Technology

วันนี้ ( 8 มกราคม 2567) วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (adiCET) ให้การต้อนรับคณะดูงาน อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจาก Hong Kong University of Science and Technology จำนวนทั้งสิ้น 30 คน นำโดย Laurence Laurencio Delina. Assistant Professor Division of Environment and Sustainability โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ อาจารย์ประจำ adiCET ร่วมบรรยายภาพรวมการจัดการศึกษาของ adiCET ณ ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ทั้งนี้คณะดูงานมีกำหนดการเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และในสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai study trip 2024 : Sustainable community development for green community management and technologies in Chiang Mai, Thailand) จำนวน 6 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 13 มกราคม 2567 อาทิ การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน, การศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนสีเขียว รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา เป็นต้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:adiCET
Blog Attachment