Day 5 วันสุดท้ายของการศึกษาดูงาน นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ ในวันนี้นักศึกษาช่วงเช้าเอกภาษาจีน และในช่วงบ่ายจากเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงาน ตามแผนบริหารการสอนภาคเรียนที่ 2/2565 หัวข้อศาสตร์พระราชาว่าด้วยพลังงานทดแทน และนวัตกรรมด้านพลังงาน

Day 5 วันสุดท้ายของการศึกษาดูงาน นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ ในวันนี้นักศึกษาช่วงเช้าเอกภาษาจีน และในช่วงบ่ายจากเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงาน ตามแผนบริหารการสอนภาคเรียนที่ 2/2565 หัวข้อศาสตร์พระราชาว่าด้วยพลังงานทดแทน และนวัตกรรมด้านพลังงาน

📆ในระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ประกอบด้วย บรรยาย ประวัติความเป็นมาของเชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ แหล่ง เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อชุมชน หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายได้แบ่ง นักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม 3 จุดการเรียนรู้ ได้แก่

📌ฐานการเรียนรู้ที่ 1

– กลุ่มอาคารประหยัดพลังงาน

– ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอําทิตย์บนหลังคา

– ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

📌ฐานการเรียนรู้ที่ 2

– ศูนย์กํารเรียนรู้เทคโนโลยีการ ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน

📌ฐานการเรียนรู้ที่ 3

– ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการแปรรูปจํากของเสียชุมชน

– ถนนรีไซเคิล – บล๊อกปูพื้นรีไซเคิล

Blog Attachment
mersin escort
deneme bonusu
accidentcar.net
deneme bonusu veren siteler
film izle hdfilmcehennemi hd film izle film izle
maltepe escort ata����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½ehir escort kad����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±k����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¶y escort anadolu yakas����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������± escort ata����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½ehir escort pendik escort kurtk����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¶y escort kartal escort kad����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±k����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¶y escort
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
Free Porn
escort bayan maltepe escort kadikoy escort kartal escort
bonus veren siteler