sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort

Short Course หลักสูตรอบรมโซล่าเซลล์

#

การสร้างความรู้ความเข้าใจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

มุ่งเน้นรูปแบบการนำไปใช้ประโยชน์ ระบบโซล่าเซลล์เบื้องต้น และการประกอบชุดสาธิตโซล่าเซลล์เบื้องต้น โดยมีระยะเวลาในการอบรม 1 วัน ประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน adiCET
เหมาะสมสำหรับ : ผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน

#

การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น

การบรรยายด้านการสำรวจศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบ/การคำนวณ และการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาดเล็กบนหลังคาและบนพื้นดิน โดยมีระยะเวลาในการอบรม 1 วัน ประกอบกับทำแบบฝึกหัดการคำนวณหาขนาดของอุปกรณ์ในระบบโซล่าเซลล์

#

การใช้งานโปรแกรม PV SYST + SketchUp ในการออกแบบระบบ โซล่าเซลล์

การใช้โปรแกรม PV SYST ในการออกแบบและการประเมินผลการผลิตไฟฟ้าแบบ On-Grid และแบบ Off-Grid รวมถึงการสร้างโมเดล 3 มิติ ของอาคารหรือพื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ผ่านทาง Google Map ด้วยโปรแกรม SketchUp
เหมาะสมสำหรับ : ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้าและระบบโซล่าเซลล์ (เช่น นักวิจัย นักวิชาการ วิศวกร ฯลฯ)

Short Course การทำถ่านอัดแท่ง ต้นทุนต่ำจากเศษชีวมวล

#

การทำถ่านอัดแท่ง ต้นทุนต่ำจากเศษชีวมวล

การทำถ่านอัดแท่งอย่างง่าย ต้นทุนต่ำ ไม่ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ ส่งเสริมแนวการกำจัดชีวมวลในพื้นที่และจากการเกษตรอย่างถูกวิธี ช่วยเสริมความรู้เพื่อสามารถนำไปสร้างรายได้เสริมลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกแนวทางหนึ่ง

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
izmir escort
anadolu yakası escort