sakarya escort sakarya escort sakarya escort
Loading ...
 • image

  เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "การใช้ Generative AIเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน"

  ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: เบอร์โทรศัพท์ 086 923 4036

  Read More
 • image

  📍📍ขยายการรับสมัครนักศึกษารอบที่ 2

  วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท-เอก #หลักสูตรพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน และหลักสูตร Dual Degree เปิดรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

  Read More
 • image

  📍📍ขยายการรับสมัครนักศึกษารอบที่ 2

  วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท-เอก #หลักสูตรพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน และหลักสูตร Dual Degree เปิดรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

  Read More
 • image

  Welcome to adiCET

 • image

  adiCET ยินดีต้อนรับ

  Read More
 • image

  adiCET ยินดีต้อนรับ

Latest News
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยทิพย์ สินธุยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

  New
 • บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา CMRU Education Expo 2023

  New
 • ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

  New
 • ผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการนำเสนอข้อมูลระบบจัดการฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 2.5 (adiDUST)

  New
cs_promo_image_url
Video Tour

เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ (adiCET)

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความกังวลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างมากและการใช้พลังงานทดแทน ดังนั้นเชียงใหม่เวิลด์ กรีน ซิตี้ เป็นโครงการหลักในการพัฒนาชุมชนสีเขียวซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการวิทยาลัยพลังงานทดแทนศูนย์การวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสำนักงานป้องกันการเปลี่ยนแปลงและศูนย์ธุรกิจ Eco-product จังหวัดเมืองเชียงใหม่โลกสีเขียวยังเป็นชุมชนรูปแบบครั้งแรกในโลกที่ถูกนำมารวมกับธรรมชาติใช้พลังงานทดแทนเทคโนโลยีสีเขียวและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเต็มที่ CMWC ตั้งอยู่ในพื้นที่ 500ไร่ของ วิทยาเขตแม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

Read More

บริการวิชาการเพื่อชุมชน

  No blog post found.

ข่าวสารนักศึกษา

  No blog post found.

รับสมัครเรียน

cs_promo_image_url

รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ติดตามรายละเอียดได้ทางหน้าเว็บไซต์

Admission
สิ่งอำนวยความสะดวก

• Working area with the server and Wi-Fi System
• Library and Energy & Environment Study Center
• Geo-Informatics Study Center
• Garden Bistro Restaurant, 60 Watt-Sixty Mart
• Green Coffee Villa
• Green Residence

View All
ห้องแลป & เทคโนโลยี

• Recycle Road
• Biomass Gasifier 20kW
• Biodiesel Generation 40 kW and 100 kW
• EV and PV Bus Stop Charging Station 2.64 kW
• Energy Efficient Buildings and AC/DC Smart Homes
• PV Rooftop 3.5 kW Grid Connected

View All