sakarya escort sakarya escort sakarya escort
Loading ...
 • image

  การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่17

  Read More
 • image

  The 7th ASEAN Smartgrid Congress: Smart Microgrid for ASEAN is to be held in Chiang Mai, Thailand

  Read More
 • image

  📍📍ขยายการรับสมัครนักศึกษารอบที่ 2

  วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท-เอก #หลักสูตรพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน และหลักสูตร Dual Degree เปิดรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

  Read More
 • image

  Welcome to adiCET

 • image

  adiCET ยินดีต้อนรับ

  Read More
 • image

  adiCET ยินดีต้อนรับ

Latest News
 • ขอแสดงความยินดีกับ นายไพฑูรย์ เหล่าดี รหัสนักศึกษา 61879007 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ที่ผ่านการสอบดุษฎีนิพนธ์

  New
 • ผศ.ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา และทีมวิศวกร เข้าศึกษาดูงาน ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงาน แห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model

  New
 • ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย นำโดย รองคณบดี ผศ.ดร.สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี และทีมตัวแทนจาก adiCET ร่วมต้อนรับ คณะกงสุนใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่

  New
 • Day 5 วันสุดท้ายของการศึกษาดูงาน นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ ในวันนี้นักศึกษาช่วงเช้าเอกภาษาจีน และในช่วงบ่ายจากเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงาน ตามแผนบริหารการสอนภาคเรียนที่ 2/2565 หัวข้อศาสตร์พระราชาว่าด้วยพลังงานทดแทน และนวัตกรรมด้านพลังงาน

  New
cs_promo_image_url
Video Tour

เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ (adiCET)

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความกังวลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างมากและการใช้พลังงานทดแทน ดังนั้นเชียงใหม่เวิลด์ กรีน ซิตี้ เป็นโครงการหลักในการพัฒนาชุมชนสีเขียวซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการวิทยาลัยพลังงานทดแทนศูนย์การวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสำนักงานป้องกันการเปลี่ยนแปลงและศูนย์ธุรกิจ Eco-product จังหวัดเมืองเชียงใหม่โลกสีเขียวยังเป็นชุมชนรูปแบบครั้งแรกในโลกที่ถูกนำมารวมกับธรรมชาติใช้พลังงานทดแทนเทคโนโลยีสีเขียวและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเต็มที่ CMWC ตั้งอยู่ในพื้นที่ 500ไร่ของ วิทยาเขตแม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

Read More

 • Sort by
No Course found.

บริการวิชาการเพื่อชุมชน

  No blog post found.

ข่าวสารนักศึกษา

  No blog post found.

รับสมัครเรียน

cs_promo_image_url

รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ติดตามรายละเอียดได้ทางหน้าเว็บไซต์

Admission
สิ่งอำนวยความสะดวก

• Working area with the server and Wi-Fi System
• Library and Energy & Environment Study Center
• Geo-Informatics Study Center
• Garden Bistro Restaurant, 60 Watt-Sixty Mart
• Green Coffee Villa
• Green Residence

View All
ห้องแลป & เทคโนโลยี

• Recycle Road
• Biomass Gasifier 20kW
• Biodiesel Generation 40 kW and 100 kW
• EV and PV Bus Stop Charging Station 2.64 kW
• Energy Efficient Buildings and AC/DC Smart Homes
• PV Rooftop 3.5 kW Grid Connected

View All