เกี่ยวกับเรา

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์

คณบดี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET)

#

อัตลักษณ์

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระดับภาค ภูมิภาคและนานาชาติ ทางด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการวิจัย และการประยุกต์หลักกาบริหารเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสีเขียวสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขและยั่งยืน

#

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย

1. เพื่อเป็นวิทยาลัยชั้นนำด้านการพัฒนาชุมชนในเอเชีย ด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน
2. เพื่อเป็นวิทยาลัยทำการวิจัยและพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลก และการอยู่รอดของประชาคมในชุมชน
3. เพื่อเป็นวิทยาลัยให้บริการแก่สังคม ด้วยการสาธิตชุมชนจริง การสร้างเครือข่ายชุมชนโลก ชุมชนเอเชีย ชุมชนประเทศไทย การฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี ในสภาวการณ์แห่งความจริงของชุมชน และสังคม ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี

counter Img
36

Students Alumni

counter Img
46

Students Intern

counter Img
10

Comunity Projects

betvolecaddebetelexbetjasminbet girispiabet giris adresilimanbetmatbet girismilanobetoleybetrestbet
bahis.com girismeritroyalbetbetturkeyngsbahisarzbetkolaybetbetboopulibetnxpoker.com