"adiCET ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม
By in

"adiCET ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม

“adiCET ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มาร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง อู้คำเมือง และรับประทานอาหารเมือง ด้วยกันนะครับ”