บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกันจัดงานพิธีรดน้ำดำหัว ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์อาวุโส อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา เนื่องในวันสงกรานต์(ป๋าเวณีปีใหม่เมือง) ในวันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกีย