sakarya escort sakarya escort sakarya escort

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพการใช้พลังงานของชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15-26 พฤษภาคม 2566

346971836_807602547060785_2454820287177806527_n

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพการใช้พลังงานของชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15-26 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 110 คน จากหลากหลายประเทศ ในทวีปโซนเอเชีย และแอฟริกา . ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมในครั้งนี้ . โดยหลักสูตรระยะสั้นนี้เสนอให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับชุมชน และสามารถเรียนรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน รวมไปถึงการประยุกต์ใช้พลังงานให้เหมาะสมกับภูมิภาค

 

Blog Attachment