sakarya escort sakarya escort sakarya escort

ข่าวประชาสัมพันธ์งาน งานประชุมสัมนาทางวิชาการ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Coference 2023 “Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy” .

  • image
📌📌ข่าวประชาสัมพันธ์งาน งานประชุมสัมนาทางวิชาการ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Coference 2023 “Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy”
.
ลงทะเบียนฟรีที่ลิงค์ https://www.abbconf.kapi.ku.ac.th หรือ Scan QR Code
.
รายละเอียดทางหน้าเว็บไซต์ https://www.abbconf.kapi.ku.ac.th

Blog Attachment