จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ. 2566 – 2585

[16 พฤษภาคม 2566] จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ. 2566 – 2585 โดย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 20 ปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน จำนวน 130 คน
.
โดย นายนักปราชญ์ ไชยานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด สถานการณ์ในมิติต่างๆ ปัจจัยและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแนวทางการจัดทำเป้าหมายพัฒนาจังหวัด 20 ปี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565
.
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ทำหน้าที่เป็นผู้เอื้ออำนวย สื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดในกิจกรรมระดมสมอง สำหรับการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 20 ปีในครั้งนี้ ในฐานะทีมผู้วิจัย “โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้ การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” นำทีมวิทยากรโดย ผศ.ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา คณบดี adiCET และ ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย อ.ดร.พันธ์ลพ สินธุยา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร นายอานนท์ ผัดแปง และนายสกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล บุคลากรเจ้าหน้าที่และนักวิจัย รวมทั้ง นายนิพนธ์ ศรีตระกูล และนายธนัญชัย สาทะกลาง นักศึกษาระดับปริญญาเอก adiCET
.
สำหรับกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในระยะยาวและให้เป็นการพัฒนาที่คลอบคลุมในทุกมิติความต้องการและแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนบนศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ ตลอดจนการกำหนดแผนที่นำทาง (Roadmap) แผนการดำเนินงานที่สำคัญ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และโครงการที่จะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป
———————————————————–
ภาพ/ข่าว: สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน / วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
ภาพข่าวเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/HVEx751jKc3cBLqP6
Blog Attachment
mersin escort
deneme bonusu
accidentcar.net
deneme bonusu veren siteler
film izle hdfilmcehennemi hd film izle film izle
maltepe escort ata����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½ehir escort kad����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±k����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¶y escort anadolu yakas����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������± escort ata����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½ehir escort pendik escort kurtk����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¶y escort kartal escort kad����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±k����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¶y escort
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
Free Porn
escort bayan maltepe escort kadikoy escort kartal escort
bonus veren siteler