sakarya escort sakarya escort sakarya escort

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา CMRU Education Expo 2023

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา CMRU Education Expo 2023

ในวันที่ 24/09/2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. ในกิจกรรมพบกับการแนะแนวหลักสูตรจาก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET)
โดยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม “CMRU Education Expo 2023” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (Online Event) ตามลิ้งค์ด้านล่าง
https://forms.gle/76uriD8mys7HamEi8
Blog Attachment