sakarya escort sakarya escort sakarya escort

ผศ.ดร.สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี รองคณบดี ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ การยกระดับผลผลิตทางการเกษตรในตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี รองคณบดี ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ การยกระดับผลผลิตทางการเกษตรในตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ปีที่ 3 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น โรงเรียนบ้านลาน และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET)

Blog Attachment