sakarya escort sakarya escort sakarya escort

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสืบสานป๋าเวณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2566

WhatsApp Image 2023-04-24 at 17.20.31
ในวันที่ 22 เมษายน 2566 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสืบสานป๋าเวณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2566 ในงาน “สระเกล้าดำหัว ครูบาอาจ๋าน และกิ๋นหอม ต๋อมม่วน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตเวียงบัว
.
และในช่วงบ่าย adiCET นำโดย คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมสระเกล้าดำหัว รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีอันดีงามให้ยืนยาวสืบต่อไป
Blog Attachment