sakarya escort sakarya escort sakarya escort

ศิษย์ปัจจุบันภาควิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชนได้ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำ ดำหัว ครู อาจารย์ประจำภาควิชา

11026

ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ศิษย์ปัจจุบันภาควิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชนได้ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำ ดำหัว ครู อาจารย์ประจำภาควิชา เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2566) ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงครูบาอาจารย์ ที่ได้สั่งสอนศิษย์ให้มีวิชาความรู้ในการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมปัจจุบัน เป็นโอกาสอันดีที่ศิษย์จะได้ขอขมาถึงสิ่งที่ได้กระทำลงไป ทั้งยังเป็นการพบปะกันระหว่างคณะครู อาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของภาควิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีกด้วย

#adiCET #CMRU #ปี๋ใหม่เมือง2566 #รดน้ำดำหัว

Blog Attachment