sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 adiCET วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้มีการจัดการปฐมนิเทศและเตรียมพร้อมนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

134628

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 adiCET วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้มีการจัดการปฐมนิเทศและเตรียมพร้อมนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ณ ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 adiCET ได้มีการจัดการปฐมนิเทศและเตรียมพร้อมนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาสหกิจศึกษา

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ณ ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 

โดยได้รับเกียรติจากคณบดีวิทยาลัย

กล่าวเปิดการปฐมนิเทศและเตรียมพร้อมนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

แนะนำการเรียนการสอนของหลักสูตรพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน โดย อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ

และเรื่องการให้ทุนผู้ช่วยวิจัยสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยฯ โดย อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา รองคณบดีวิทยาลัยฯ

อีกทั้งยังมีการแนะนำระบบและกลไกการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา วิทยาลัย การเรียน การวิจัย และ การใช้ชีวิต ใน Chiang Mai World Green City รวมถึงการแนะแนวทางปฏิบัติ และความปลอดภัย

ในช่วงท้ายการปฐมนิเทศได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาสหกิจโดย นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยฯ

College Essay Writing
Blog Attachment
sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
izmir escort
anadolu yakası escort