sakarya escort sakarya escort sakarya escort

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย นำโดย รองคณบดี ผศ.ดร.สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี และทีมตัวแทนจาก adiCET ร่วมต้อนรับ คณะกงสุนใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย นำโดย รองคณบดี ผศ.ดร.สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี และทีมตัวแทนจาก adiCET ร่วมต้อนรับ คณะกงสุนใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ Consul General Lisa Buzenes กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัย โดยการมาเยือนครั้งนี้กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิค (Pacific Augmentation Team) ร่วมประชุมหารือแนวทางด้านการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานตลอดจนหารือด้านการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านพัฒนานักศึกษาด้านภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ต้อนและการจัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ

ข่าว: สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ:ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Blog Attachment