venusbet giriş

adiCET ขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนเงินทุน ของใช้ที่จำเป็น อุปกรณ์การเรียน ศิลปะ อุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆ ให้กับน้องๆโรงเรียน ตชด.เฮียงไทยธำรงค์

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย adiCET ขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนเงินทุน ของใช้ที่จำเป็น อุปกรณ์การเรียน ศิลปะ อุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆ ให้กับน้องๆโรงเรียน ตชด.เฮียงไทยธำรงค์ อำเภอแม่สาว ตำบลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13 มกราคม 2566 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่สามารถร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆได้ จึงได้ไปส่งมอบสิ่งของให้กับน้องๆ

ร่วมกับ อบต.แม่สาว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทธำรงค์

College Essay Writing
Blog Attachment