sakarya escort sakarya escort sakarya escort

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. หทัยทิพย์ สินธุยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

🎊ขอแสดงความยินดีกับ🎊
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยทิพย์ สินธุยา
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
คณบดี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565
Blog Attachment